Hanes Clwb Trotian Tregaron

Ffurfiwyd Clwb Trotian Tregaron yn wreiddiol yn 1980 fel 'Deri Llanio Racing Comittee' ag yn Neri Llanio ger Llanddewi Brefi cynhaliwyd y rasys cyntaf ym mis Gorffennaf dros ugain mlynedd yn l. Ffurfiwyd y clwb i godi safonau a hybi rasys trotian yng Nghymru, heb os maer nod wedi ei wireddu gyda chlybiau eraill dros Brydain i gyd yn ceisio efelychu'r wefr sydd yma yn Nhregaron.

 

Ym 1984 gwelwyd rhedeg y ras trotian fwyaf yng Nghymru. Yma ar gaeau Dolrychain, ym mis Awst am wobr gyntaf o 1000. Deg mlynedd ar hugain yn ddiweddarach ac maer clwb yn dal i greu hanes. Yn 2002 cynhaliwyd y rasys harness trydiau cyntaf ym Mhrydain yn cynnig dros 50,000 ir enillwyr. Erbyn 2010 ma uchafswm y gwobrau yn agos i 100,000. Mae cynnig y fath wobrau a statws sydd yng nglŵm i ennill ras yn Nhregaron yn sicrhau fod goreuon y byd rasio harness eisiau bod yn Nhregaron. Drwy weledigaeth Glyn Davies, perchennog y cae, dymchwelwyd cloddiau a throi tri o gaeau yn un. Ffurfiwyd y trac rasio porfa gorau ym Mhrydain. Mae pobl yn methu credu fod sut drac yn bosib yng nghanol y bryniau - mae safon y trac yn rhan enfawr o boblogrwydd ac atyniad y rasys.

 

Enillydd y ras fawr ar y diwrnod hanesyddol hwnnw oedd MOUNTAIN HERO. Magwyd y ceffyl yn Nhregaron gan ysgrifennydd cyntaf y clwb Gareth Lloyd Davies. Yn anffodus ni fu Gareth byw i weld gwireddiad o freuddwyd pob perchennog ceffyl trotian erbyn hyn - ennill TREGARON. Mi roedd yn addas taw Cwpan Coffa Gareth Lloyd Davies oedd y brif wobr y diwrnod hwnnw ac sydd bob blwyddyn yn cael ei gyflwyno i enillydd GLASUR CYMRU.

 

 

 

Swyddogion Clwb Trotian Tregaron

* LLYWYDD: Mr & Mrs Glyn Davies

Cadeirydd Huw Evans

* TRYSORYDD: Dewi Lloyd Davies

YSGRIFENNYDD :Raymond Jenkins