NEWYDDION

AWST 2006

Awst 21ain

Carden nawr ar lein

GORFFENNAF 2006

Unwaith eto mae’n argoely’n dda i  Wyl Rasus Tregaron 2006 – heb os mae’r cyfarfod rasus 3 nhiwrnod yma yn mis Awst wedi datblygu i fod yn un o brif ddigwyddiadau ceffylau yng Ngymru, ac yn sicr prif rasus trotian ym Mhrydain fawr.  Mae llwyddiant y rasus  yn sicrhau fod cystadleu wyr, noddwyr a chefnogwyr yn dychwelyd flwyddyn ar ôl blwyddyn ac unwiath eto eleni mae’r Clwb wedi deni noddwyr blaenllaw newydd.  Fel canlyniad mae’r gwobrion yn dal i godi , dros £60,000 i’w ennill gan gynnwys £7000 i’r ras fawr CLASUR CYMRU.   Uchel bwyntiau y 3 dydd eleni fydd:

DYDD IAU   Cwpan Cors Caron - Ras milltir a hanner i geffylau agored ac os oes anghen rhag-rasus  Y DDRAIG IAU GYMREIG i geffylau 2 flwydd, ond uchafbwynt y noswaith fydd y ‘FREE FOR ALL’, cyfle i weld ceffylau gorau’r wlad yn camu allan am goron y goreuon.

DYDD GWENER Rhag-rasus a ffeinal y ‘STRATA FLORIDA HANDICAP’ ac hefyd Y DDRAIG FACH GYMREIG gyda £15,000 i ennill, gall y geffyl o’r Alban AYR GLORY adlewyrchu y ddawn a ddangosodd wrth gipio’r Ddraig Iau y llynedd?

DYDD SADWRN The DDRAIG IAU GYMREIG, 7fed cymal o’r CROCHAN AUR, THE TROT BRITAIN OPEN ac wrthgwrs  CLASUR CYMRU. Mae Mick Lord wedi ennill y ras ‘ma am y 3 mhlynedd diwethaf , tipyn o gamp – ond pwy fydd yn gylch yr enillwyr eleni?

Mae gwledd o rasIo yn eich disgwyl yn Nhregaron, gwenwch siwr eich bod chi yno i brofu a mwynhau y cyffro ar bwrlwm o rasus trotian gorau y wlad.

*  TOCYNNAU 3 DIWRNOD AR GAEL £25, cysylltwch â David J Edwards 07833 564 941 neu  e bost

*  AM FANYLION LLETY/GWESTY/GWELY A BRECWAST AYYB CYSYLLTWCH Â SWYDDFA CURIAD CARON  01974 298146

 

MAI 2006

*   STARS DRAGON (enillydd Y DDRAIG FACH GYMREIG 2005) yn dychwelyd i Dregaron a cipio’r gwobr fawr yn y DDRAIG HYN GYMREIG.  Ond caseg lleol, CAROUSEL â cadeirydd Clwb Trotian Tregaron, Huw Evans yn ennill Handicap y Gwanwyn. Canlyniadau yn llawn.

MAWRTH 2006

*   Agos i 200 o ebolion wedi enwebu i’r DDRAIG FACH GYMREIG 2008.

*   Rhestr llawn o enwebiadau o’r Ddraig fach Gymreig 2006 a 2007

*   Manylion ras bewydd i geffylau 4 oed Y DDRAIG HYN GYMREIG

 

Mawrth, 2004

*   DROS 200 O GEFFYLAU WEDI ENWEBU I'R DDRAIG FACH GYMREIG
 

 

Chwefror, 2004

 

*   ENWEBIADAU Y DDRAIG FACH GYMREIG YN CAU 1af MAWRTH

Ionawr,2004

 

*   CYFLWYNO GWEFAN TREGARON

*   DYDDIADAU RASUS 2004
RASUS Y GWANWYN - DYDD SADWRN MAI 8fed, 2004
GWYL RASUS TREGARON
DYDD IAU AWST 26ain, 2004;
DYDD GWENER AWST 27ain, 2004;
DYDD SADWRN AWST 28ain,2004

*   PRIF RAS NEWYDD I GEFFYLAU 3 OED